Peptides for sale Quiapeg Pharmaceuticals tecknar optionsaval med Chengdu Shengnuo Biopharm

Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals har tecknat ett optionsavtal med det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm, SNBio, som betalar 200 000 dollar, motsvarande 2,0 miljoner kronor, i utbyte mot att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av Quiapegs frisättningsbara aktiverade PEGs från teknologiplattformen Uni-Qleaver. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsuppgörelsen består av två delar. Den första delen utgörs av ett optionsavtal genom vilket SNBio erhåller en forskningslicens för att under en begränsad period utvärdera en specifik frisättningsbar aktiverad PEG i pre-kliniska försök.

Optionsavtalet avser en av SNBio:s egentillverkade läkemedelssubstanser. Efter optionsperioden har SNBio möjlighet att inleda förhandlingar avseende en exklusiv kommersiell licens för Kina för användning av Quiapegs teknologiplattform Uni-Qleaver tillsammans med den specifika läkemedelssubstansen. Optionsavtalet stipulerar att en sådan kommersiell licens ska innehålla sedvanliga villkor som exempelvis up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.

Den andra delen av uppgörelsen innebär att Quiapeg under hösten 2020 kan köpa en större mängd liraglutid tillverkad av SNBio enligt god tillverkningssed för det egna läkemedelsprojektet QPG-1029, peg-liraglutid. Inköpet kommer att göras till ett mycket fördelaktigt pris och mängden kommer både att räcka till att avsluta återstående pre-kliniska studier och att genomföra den första kliniska prövningen, det vill säga så långt som Quiapeg har för avsikt att driva QPG-1029 innan projektet utlicensieras.

Priset som förhandlats fram innebär en väsentlig kostnadsbesparing för Quiapeg – Det är glädjande att Quiaopeg nu har slutit ett optionsavtal för den kinesiska marknaden vilket bekräftar intresset för teknologiplattform Uni-Qleaver och den kommersiella potentialen.

For sale, buy peptides, purchase peptides, and buy peptides online, you can find the Chinese peptide company:

Shengnuo Biotechnology is a high-tech China polypeptide manufacturers,who has over 19 years experience for the biotechnology .Our Products involve peptide raw materials,polypeptide drug.

Our 0 defect has passed the FDA certification, and has become the first-class professional polypeptide drug and product development and large-scale production and export industry in China .

Our service scope:peptide synthesis、peptide hormones、peptide medicine、beauty peptide、peptide medicine product、peptide technology transfer、peptide technology service、peptide large-scale production、export of peptide

Thymopentin for Injection、 Thymalfasin for Injection 、 Bivalirudin 、Bulk Drug、 Liraglutide ……

How many companies are there in peptide api manufacturer in china? The peptide api market is very promising, and the world is encouraging the development of peptide business. There is a peptide api list on the website Biofda.com, which contains various specifications of peptide APIs for customers to choose from. Shengnuo Technology is a peptide api manufacturer located in Chengdu, a city in southwest China. Not only peptide APIs, but also carnosine custom suppliers and cosmetic peptide suppliers

are many peptide apis manufacture in China, but they are all small-scale companies. The China peptide company such as Sinotech is a leading company in China and has a very high position.
As a Chinese peptide company, Sinotech has been working silently, hoping to become a top peptide company in the world. There are many countries producing peptides in the world, such as bulk drug substance in India, gmp custom peptide in uk, and peptide production in usa. So what is polypeptide? What kind of peptide synthesis supplier should you choose? Follow our website: www.biofda.com, here will tell you the answer.